Cesim Power logo

Simulare Gestiune Uzină Electrică

Cesim Power este un joc de simulare a managementului furnizorilor energiei electrice care combină dinamica piețelor de energie, producția și gestionarea riscurilor. De asemenea, acesta include decizii și politici privind dezvoltarea sustenabilă.

Solicită demo
Focus:

Industria energetică, Managementul strategic, Managementul riscurilor, Reglementare, Utilități energetice, Tranzacționare energie.

Utilizat în:

Cursuri integrative în domeniul energetic și în programe de management specifice din școlile de afaceri și de inginerie, programe Executive MBA și cursuri și training interne.

Caracteristici:

Echipele gestionează o companie energetică care are propria sa bază de producție cu centrale electrice pe bază de cărbune, gaze și eoliene și o bază solidă de clienți atât pentru segmentul de clienți industriali, cât și pentru cei rezidențiali. Compania utilizează contracte forward pentru protecția împotriva fluctuațiilor pieței și operează pe piețe în care există reglementări împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră și a emisiilor de carbon.

Sarcinile participanților:

Sarcina pentru echipe este de a gestiona funcțiile de vânzăre, producție, gestionare a riscurilor și finanțe ale companiei de furnizare. Echipele iau decizii privind prețul, marketing-ul, investiții în instalații și vânzări, utilizarea capacității și îmbunătățirea operațională, energia din surse regenerabile, politica de gestionare a riscurilor, finanțarea și redistribuirea profitului.

Domenii de învățare:

Cesim Power familiarizează participanții cu întreg mediul de luare a deciziilor pentru o uzină energetică, în mod specific: vânzăre de energie electrică, achiziții, investiții în energie regenerabilă, politici de dezvoltare sustenabilă, managementul riscurilor, finanțe și relația dintre toate acestea.

Pe parcursul rundelor simulării, participanții vor experimenta cum diferite prețuri spot vor influența nivelul de profitabilitate al companiei, și cum vor trebuie să ia în considerare aceste fluctuații de preț când își alcătuiesc politica de prețuri pentru clienții lor. De asemenea vor trebui să decidă asupra surselor de energie pe care să le producă în diferite condiții, ce politici de administrare a riscului să aplice și cum diferite reglementări influențează operațiunile companiei și de asemenea, cum schimbările în preferințele consumatorilor cât și în volumul cererii pentru energie le vor afecta rezultatele.

Factori de succes:

Succesul unei echipe este măsurat prin capacitatea ei de a genera un randament susținut pentru acționariat. Rezultatele vor depinde de modul în care fiecare echipă operează deciziile lor de investiții, de modul în care abordează preferințele diferitelor segmente de clienți și de cât de mult succes găsesc în gestionarea riscurilor și a deciziilor financiare.

Rezultate de așteptat în urma parcurgerii simulării:

Participanții își vor dezvolta capacitatea de a formula, implementa și adapta strategii de afaceri într-un mediu concurențial dinamic. În plus, își vor îmbunătăți abilitățile de luare a deciziilor bazate pe date și își vor îmbunătăți cunoștințele prin conectarea deciziilor operaționale la fluxul de numerar și a performanței financiare. Exercițiul de simulare  de distribuție energie electrică oferă, de asemenea, experiențe practice într-o piață dinamică și în evoluție.

Limbi disponibile:

Engleză, Franceză, Italiană, Chineză Mandarină, Portugheză (Braziliană), Spaniolă.

Clienți:

Endesa, Gas Fenosa, Enel, Fortum, Helsinki Energy, Școala IFP Paris, ESITPA, ESCE, Universitatea de Tehnologie din Tampere, Universitatea din Vaasa.

Solicită Demo

Portofoliul nostru de simulări de afaceri

Cesim Global Challenge
Strategie & Management Afaceri Internaționale

Cesim Service
Management afacere mică servicii

Cesim Project
Management Proiect

Cesim Firm
Management General

Cesim Marketing
Managementul Marketing-ului

Cesim Hospitality
Management Hotel și Restaurant

Cesim Bank
Banking & Financial Services Management

Cesim Power
Gestiune Uzină Electrică

Cesim Connect
Management Unități Retail

Cesim Retail
Management Unități Retail