Cesim SimFirm

Simulare de management general

Cesim Firm este un simulator de management care integrează aspecte funcționale de producție, marketing și logistică. Simulatorul ajută participanții în planificarea strategiilor și exersarea deciziilor, luând in considerare toate interacțiunile dintre diferitele arii funcționale din cadrul unei firme.

Solicită demo
Focus:

Management de business, planificare și previziune, managementul cererii și al costurilor, estimarea investițiilor, structuri competitițonale, bugetare.

Folosit în:

Cursuri de aptitudini de afaceri pentru specializări non-afaceri, cursuri introductive de business.

Tematica Jocului:

Echipele de participanți vor gestiona vânzările și operațiunile pentru o companie farmaceutică internațională. Factorii cheie de succes includ previzionarea și planificarea corectă, abordarea analitică a luării deciziilor și o bună colaborare în cadrul echipei manageriale.

Echipele vor dezvolta și conduce strategii pentru compania lor virtuală, operând în multiple piețe care au comportamente specifice ale consumatorilor cât și structuri de cost și fluctuații ale cursului valutar.

Domenii de învățare:

Simularea integrează o gamă largă de concepte din mai multe discipline conexe celei de management, incluzând marketing, producție, logistică și decizii financiare cum ar fi analiza investițiilor. În plus, organizația virtuală este integrată într‑un context de business global, în care trebuie să se ia în vedere și acționariatul.

Deciziile din simulare includ promovarea, prețul si controlul calității produselor pentru multiple segmente de consumatori, avantajele de cost ale locației fabricării produselor, analiza investițiilor, alocarea de capital pentru muncă, decizii financiare, dezvoltarea de predicții și estimări de cerere și alcătuirea de bugete.

Simularea se poate adapta ușor la diferite scenarii de utilizare și pentru diferite domenii de activitate.

Rezultate de așteptat în urma parcurgerii simulării:

Ca un rezultat al folosirii Cesim Firm participanții își vor îmbogăți înțelegerea asupra gestionării unei companii dintr-o perspectivă managerială și vor dezvolta competențe decizionale relaționate cu dinamismul pieței. Participanții își vor îmbunătăți abilitățile de interpretare și previzionare a fluctuațiilor pieței și a rezultatelor financiare și le vor traduce în decizii relaționate cu obiectivele de afaceri.

Participanții vor învăța cum să recunoască interacțiunile dintre diferite companii și acționarii externi într‑un mediu complex, internațional.

În esență, Cesim Firm va imbogăți abilitatea analitică de luare a deciziilor prin legarea deciziilor la rezultatele fluxurilor de numerar și la perfomanța organizațională.

Disponibil în următoarele limbi:

Engleză, Franceză, Italiană, Lituaniană, Română.

Download Cesim Firm Guide Book

Solicită Demo

Webinar for Educators - Cesim Firm

Portofoliul nostru de simulări de afaceri

Cesim Global Challenge
Strategie & Management Afaceri Internaționale

Cesim Service
Management afacere mică servicii

Cesim Project
Management Proiect

Cesim Firm
Management General

Cesim Marketing
Managementul Marketing-ului

Cesim Hospitality
Management Hotel și Restaurant

Cesim Bank
Banking & Financial Services Management

Cesim Power
Gestiune Uzină Electrică

Cesim Connect
Management Unități Retail

Cesim Retail
Management Unități Retail