Cesim Bank

Simulare Servicii bancare și financiare

Scopul jocului de simulare Cesim Bank este de a facilita înțelegerea operațiunilor de front office și back office ale unei bănci comerciale, de a demonstra interacțiunea dintre cele două componente într-un mediu competitiv, și de a ajuta la cultivarea unei culturi manageriale holistice, care funcționează pe fundamente reale. Prin parcurgerea simulării, participanții își vor dezvolta abilități analitice, și își vor crește gradul de familiaritate cu mediul operațional bancar.

Solicită demo
Utilizat în:

Programe de formare derulate în industria financiară pentru organizații de varii dimensiuni și profile cât și în cursuri de specialitate în cadrul prorgramelor educaționale oferite de instituții de învățământ superior. Platforma de simulare bancară oferă o multitudine de opțiuni de personalizare care acoperă o gamă largă de scenarii de utilizare și asigură o implementare optimă.

Sarcini pentru participanți:

Echipele din simulare vor gestiona o bancă cu diferite operațiuni pe o singură piață geografică. Preluând rolul echipei de management a băncii fiecare echipă va fi responsabilă pentru clienții retail, clienții corporate, pentru alcătuirea produselor de credit și administrarea împrumuturilor front office si back office, și pentru clienții cu depozite, credite ipotecare cât și alte produse de credit și de investiții. Există personal de administrat, sisteme informatice de menținut și de dezvoltat, se va urmări riscul, și se va raporta autorităților de reglementare și se vor finanța operațiunile băncii folosind piețele de capital, dacă există dovada unui management performant.

Tipuri de decizii:
 • Retail banking: Credite ipotecare și de consum, Depozite la termen și la vedere, Comisioane de servicii
 • Servicii bancare IMM: depozite, termene de creditare, poziționare competitivă
 • Servicii bancare clienți mari: servicii de consultanță
 • Servicii de investiții: trei segmente de clienți, comunicări de marketing, managementul portofoliului, brokeraj de bunuri mobiliare
 • Produse de investiții: fonduri de investiții, parteneriate, produse structurate
 • Personal: mărimea personalului, politici de compensare, instruire, dezvoltarea resurselor umane
 • Sisteme: întreținere, dezvoltare de produse, servicii și procese
 • Managementul riscului: politici interne, raportare externă, risc rată dobândă
Domenii de învățare:

Tarifarea produselor de credit și de depozit. Administrarea riscurilor și creșterea bilanțului. Defalcarea surselor de finanțare ale băncii între depozite și active pasive administrate. Înțelegerea declarației de venit și a bilanțului bancar. Relația dintre banca centrală și băncile comerciale. Măsuri specifice privind solvabilitatea și lichiditatea specifice băncilor și reglementarea în conformitate cu standardele internaționale. Terminologia specifică băncii și prezentarea rezultatelor, inclusiv o gamă de rapoarte financiare. Unicitatea banilor ca produs principal al băncii. Profitabilitatea diferitelor segmente de clienți și produse. Înțelegerea produselor și serviciilor bancare de bază și a relațiilor dintre ele.

Factori de succes:

Performanța este măsurată și evaluată atât prin prisma indicatorilor cheie operaționali, cât și ai celor financiari incluzând active în administrare, evoluția produselor de creditare și a depozitelor, imaginea băncii, dobândă netă, raport cost/venituri, decontări de credit, marja profitului net, randamentul activelor angrenate, rentabilitatea capitalului etc. Indicatorul principal folosit de către jocul de simulare bancar este randamentul pentru acționariat p.a. care consolidează toți factorii cheie de succes într-un singur criteriu măsurabil și care poate fi folosit pentru a compara performanța fiecărei echipe.

Beneficii clienți corporate și universitari:
 • Perspectivă completă și holistică a operațiunilor unei bănci de talie mare care operează într-un mediu dinamic concurențial
 • Specificul băncii: cont de profit și pierdere, bilanț, indici financiari, reglementări, banca centrală
 • Managementul stakeholderilor: clienți, personal, autorități, acționariat.
 • Surse de creștere: performanță financiară, satisfacția și loialitatea clienților, loialitatea personalului, respectarea reglementărilor, imaginea mărcii bancare
 • Gândirea în materie de gestionare a riscurilor: scadențe, garanții, diferențe dintre dobânzi, active ponderate la risc, clasificarea riscurilor, controale, raportare, echilibru între riscuri și creștere
 • Oportunități de creștere: identificarea și utilizarea resurselor limitate, segmentare, revânzare și vânzare încrucișată
 • Experiență de lucru fără egal în echipă și în rezolvarea problemelor
 • Simularea poate fi livrată într-o multitudine de configurații și este disponibilă sub forma unei platforme robuste care adresează cu succes o serie lungă de programe și obiective de formare.
Modularitate:

Cesim Bank aduce un nou nivel de modularitate produselor Cesim, care permite instructorilor să adapteze soluția la nevoile lor. În forma extinsă, simularea va include un proces de luare a deciziilor solicitant, care poate fi configurat la alegere pentru a înlesni concentrarea participanților doar pe anumite operațiuni bancare.

Modulele care pot fi personalizate sunt:
 • Clienți tip IMM-uri și / sau Corporații
 • Segmente Clienți Privați și / sau Instituții
 • Servicii de Investiții și / sau produse de investiții în mai multe configurații
 • Sisteme, procese și gestionarea riscurilor operațiunilor back office
 • Monede diferite, convenții de denumire, diferite formate în prezentarea rezultatelor etc
Limbi disponibile:

Engleză, Finlandeză, Franceză, Maghiară, Italiană, Chineză Mandarină, Rusă, Turcă.

Clienți:

HEC Paris Executive Education, Zions Bancorporation, Prima Banca financiar, Universitatea Renmin, Universitatea Shanghai Jiaotong, IESEG School of Management, CSEC, Universitatea din Luxemburg, Parker Fitzgerald, Banca Comercială din Qatar, UPI Panama, Monterrey Tech.

Download Cesim Bank Guide Book

Solicită Demo

Portofoliul nostru de simulări de afaceri

Cesim Global Challenge
Strategie & Management Afaceri Internaționale

Cesim Service
Management afacere mică servicii

Cesim Project
Management Proiect

Cesim Firm
Management General

Cesim Marketing
Managementul Marketing-ului

Cesim Hospitality
Management Hotel și Restaurant

Cesim Bank
Banking & Financial Services Management

Cesim Power
Gestiune Uzină Electrică

Cesim Connect
Management Unități Retail

Cesim Retail
Management Unități Retail