Simulatie voor de Detailhandel

Cesim Retail is een zeer veelzijdige simulatie welke gebruikt kan worden voor verschillende doelgroepen in de detailhandel. Het geeft de deelnemers het management van een winkel of de franchise van meerdere winkels in een seizoensgebonden omgeving.

Vraag Een Demo Aan

Cases:

Convenience
Supermarkt
Fashion
Mode
detailhandel

Demo CTA Retail

Vraag een live demo aan

Vraag een ongelimiteerde trial account en walkthrough van onze business simulatie aan.

Klik hier

 

Focus:

Detailhandel, winkelbeheer, consumentenmarketing, consumentengedrag.

Gebruikt in:

Diverse marketing opleidingen/cursussen, management opleidingen/cursussen detailhandel, franchise operations opleidingen/cursussen.

Kenmerken:

Het team is eigenaar van een winkel en is in concurrentie met andere teams. De simulatie kan dusdanig worden ingesteld dat het team één winkel of meerdere winkels (met verschillende demografische consumentengroepen) bezit.. De simulatie kent verschillende ronden, waarbij elke simulatie-ronde overeenkomt met een kwartaal, waarbij de seizoenen een belangrijke beslissingsfactor vormen.

Deelnemerstaken:

De deelnemers beheren inkoop-, voorraad-, prijs-, advertentie- en promotiecampagnes voor verschillende productcategorieën. Daarnaast bevat de simulatie beslissingsmodules voor operationele en strategische alternatieven, zoals winkellay-out, openingstijden, personeel, loyaliteitsprogramma's, herinrichting van winkels, nieuwe winkellocaties en cashflowbeheer.

Belangrijke leergebieden:

Tijdens de rondes ervaren de deelnemers op welke wijze de voorkeur van consumenten en de acties van de concurrenten van invloed zijn op de eigen prijsstelling en de winstgevendheid van de eigen winkel. Bovendien ervaart men de impact van inkoop, voorraad- en cashflowbeheer, het gebruik van permanent en tijdelijk personeel, winkellay-out en winkel remodeling, en investeringen in nieuwe winkellocaties.

Belangrijkste succesfactoren:

De kern van de Cesim Retail-simulatie is om de activiteiten van een winkel of franchise-constructie te illustreren, meerdere bedrijfsconcepten in samenhang te ervaren en een succesvolle uitvoering van alternatieve strategieën mogelijk te maken. De simulatie is bedoeld om deelnemers te belonen die de onderliggende trends het best kunnen identificeren en vertalen, de concurrentie kunnen analyseren en met succes een winnende strategie kunnen formuleren. Het succes van het team wordt gepresenteerd met meerdere branchespecifieke indicatoren, klantrapporten, operationele rapporten en financiële rapporten.

Verwachte uitkomst:

Deelnemers ontwikkelen competenties voor het formuleren, implementeren en aanpassen van bedrijfsstrategieën en -beslissingen in een concurrerende omgeving. Daarnaast zullen zij hun op feiten gebaseerde besluitvaardigheid verbeteren en hun financiële kennis verrijken door operationele beslissingen te koppelen aan kasstromen en de prestaties van de bedrijfsresultaten. Tot slot vormt de simulatie ook een uitstekend instrument om de deelnemers te leren samenwerken in teams en het ondernemend gedrag te oefenen in een dynamisch evoluerende markt.

Op maat:

De simulatie kent diverse modulariteitsopties waardoor deze eenvoudig kan worden aangepast aan verschillende doelgroepen en ervaringsniveaus. Bovendien biedt de simulatie de mogelijkheid om op maat eigen cases te creëren en te wijzigen met aangepaste marktvooruitzichten en een eigen verhaallijn.

Beschikbare talen:

Engels, Frans, vereenvoudigd Chinees, Fins, en binnenkort ook in het Nederlands.

Klanten:

DPAM, Australian Association of Convenience Stores, Association of Convenience Stores (VK), Helsinki Business College.

Onze Business Simulation Portfolio

Title underline

Cesim Global Challenge
Global Challenge
Internationale Business en Strategie
Cesim Service
Service
Small Service Business Management
Cesim Project
Project
Project Management
Cesim Firm
Firm
Algemene Business Management
Cesim Marketing
Marketing
Marketing Management
Cesim Hospitality
Hospitality
Hotel & Restaurant Management
Cesim Bank
Bank
Banking & Financial Services Management
Cesim Power
Power
Energie Bedrijf Business Management
Cesim Connect
Connect
Telecom Operator Management
Cesim Retail
Retail
Management Detailhandel