Banking Management Simulatie

Cesim Bank is een simulatie voor het bankwezen, waarbij inzicht wordt verworven in de front- en back office activiteiten van een bank en hun interactie in een concurrerende omgeving. Het helpt de deelnemers om op een holistische en op feiten gebaseerde managementcultuur te begrijpen, analytische vaardigheden te ontwikkelen en bewustwording creëert over de hedendaagse bancaire bedrijfsomgeving.

Vraag Een Demo Aan

Guide book CTA Bank

Free guide book

Learn more about
Cesim Bank.

Download

 

Demo CTA Bank

Vraag een live demo aan

Vraag een ongelimiteerde trial account en
walkthrough van onze business simulatie aan.

Klik hier

 

Gebruikt in:

Opleidingsprogramma's in de financiële sector voor zowel kleinere als grotere instellingen en branchegerichte opleidingen in onderwijsinstellingen. De simulatie biedt een schat mogelijkheden om casustiek toe te voegen en aan te passen, waardoor deze naadloos kan aansluiten op de leervraag.

Belangrijke leergebieden:

Prijsstelling van krediet en deposito producten. Evenwicht tussen risico's en groei van de balans. De verdeling van financieringsbronnen van de bank in kerndeposito's en beheerde schulden. Inzicht in de winst- en verliesrekening en balans van de bank. De interactie tussen de centrale bank en commerciële banken. Bank specifieke solvabiliteits- en liquiditeitsmaatregelen en wetgeving naar internationale normen. Bank specifieke terminologie en presentatie van de resultaten, waaronder een groot aantal financiële ratio's.Geld als unieken kernproduct van een bank. De winstgevendheid van de verschillende klantsegmenten en -producten. Inzicht in de basis bankproducten en -diensten en de relatie hiertussen.

Taken deelnemer:

De opdracht voor de deelnemende teams is om een bank te managen met diverse front- en backoffice activiteiten in één geografische markt. In de rol van bankdirecteur, zullen de teams verantwoordelijk zijn voor particuliere consumenten en zakelijke klanten, lenen en uitlenen, front office en back office, klanten met deposito's, hypotheken en andere kredietproducten en investeringen. Ze zullen het personeel moeten managen, IT-systemen moeten onderhouden en ontwikkelen, risico's moeten beheren, aan toezichthouders moeten rapporteren en kapitaalmarkten moeten betreden om financiering te verkrijgen, op voorwaarde dat zij tevreden zijn met de manier waarop de bank wordt gemanaged.

Besluitvormende gebieden zijn:
 • Retail bankieren: hypotheken en consumentkredieten, de vraag, vaste termijndeposito's en servicekosten
 • SME (MKB) bankieren: deposito's, leningsvoorwaarden, concurrentiepositie
 • Zakelijk bankieren: adviserende diensten
 • Investeringsservices: drie klantsegmenten, marketingcommunicatie, portfoliobeheer en effectenbemiddeling
 • Beleggingsproducten: investeringsfondsen, partnerships, gestructureerde producten
 • Personeel: aantal personeelsleden, beloningsbeleid, opleidingen, HR-development
 • Systemen: onderhoud, ontwikkeling van producten, services en processen
 • Risicomanagement: intern beleid, externe verslaggeving en renterisico
 • Treasury: krediet- en aandelenmarkten, de solvabiliteit wetgeving, de centrale bank, minimum reserves en geldbeleggingen
Belangrijke succesfactoren:

Succes wordt gemeten en getoetst door zowel operationele als financiële kengetallen, zoals vermogen onder beheer, deposito en krediet productgroei, bank imago, risico factoren, kredietratio, de netto rentemarge, kosten/inkomsten ratio, krediet waardevermindering, de nettowinst marge, rendement op activa, het rendement op het eigen vermogen et cetera. De ultieme indicator in de simulatie is het totale rendement voor de shareholder, dat alle belangrijke factoren voor het succes consolideert in één meetbaar criterium dat kan worden gebruikt om de prestaties van elk team te vergelijken.

Benefits voor de profit- en onderwijssector:
 • Volledige en geïntegreerde kijk op de werking van een grootschalige bank in een dynamische competitieve omgeving
 • Bank specificaties: winst- en verliesrekening, balans, ratio's, regelgeving en de centrale bank
 • Kern stakeholdermanagement: klanten, personeel, de overheid en de aandeelhouders
 • Waarde drivers: financiële prestaties, de klant waardering en loyaliteit, personeelsloyaliteit, naleving van de regelgeving en merkimago
 • Risicomanagement: looptijden, onderpand, renteverschillen, risicogewogen activa, de indeling van de risico's, beheer, rapportage en de balans tussen risico en groei
 • Groeimogelijkheden: identificatie, het gebruik van schaarse middelen, segmentatie, upselling en cross-selling
 • Unieke samenwerkingssimulatie en probleemoplossende oefening
 • De simulatie kan worden geleverd in de meest uiteenlopende inhoud configuraties en zorgt voor echt maatwerk, gericht op optimale leerresultaten
 • De Cesim banking simulatie is een stabiel platform voor verdere ontwikkeling en maatwerk voor een breed scala aan opleidingsprogramma's en doelen
Modulariteit:

De Cesim Bank simulatie game is voorzien van een nieuw niveau van modulariteit waardoor trainers/opleiders het aan kunnen passen aan hun behoeften. In haar meest uitgebreide vorm kan de Bank simulatie van een besluitvormingsproces voorzien zijn, dat zeer veeleisend is, maar het kan ook worden geconfigureerd om zich alleen te concentreren op de kernactiviteiten van de bank.

De modules die kunnen worden aangepast:

 • SME (MKB) en Zakelijk bankieren
 • Prive- en instellingssegmenten
 • Beleggingsdiensten en/of producten in elke configuratie
 • Systemen & processen en Risicobeheer van back-office activiteiten
 • Valuta's, naamgeving regelingen, presentatie van de resultaten, opmaak etc.
Beschikbare talen:

Nederlands, Engels, Fins, Frans, Hongaars, Russisch, Turks.

Huidige klanten zijn onder andere:

Budapest Business School, Bizliteracy Solutions.

Onze Business Simulation Portfolio

Title underline

Cesim Global Challenge
Global Challenge
Internationale Business en Strategie
Cesim Service
Service
Small Service Business Management
Cesim Project
Project
Project Management
Cesim Firm
Firm
Algemene Business Management
Cesim Marketing
Marketing
Marketing Management
Cesim Hospitality
Hospitality
Hotel & Restaurant Management
Cesim Bank
Bank
Banking & Financial Services Management
Cesim Power
Power
Energie Bedrijf Business Management
Cesim Connect
Connect
Telecom Operator Management
Cesim Retail
Retail
Management Detailhandel